HURÁ! Chci hned všechno vědět

Učitelský Festival?

Dva dny dílen, sdílení a inspirace pro všechny učitele.

Kde?

Ve Skautském institutu v Praze.

Kdy?

V pátek a v sobotu 26. a 27. 4. 2019.

 

Za kolik?

Dva dny za 1500,- Kč. (Studenti a rodiče na dovolené 1200,- Kč.)
Jeden den za 850,-.
Přihlašování do 23. 4.

Rozvrh festivalu

Program je rozdělen do čtyř bloků. V každém bloku si můžete vybrat jednu ze tří současně probíhajících lekcí. Společně půjdeme v pátek večer do divadla.


velký sál

Společné zahájení


zasedačka
Bohuslav Hora

Nebojíme se IT světa Bohuslav Hora

Dnes vyzkoušíme, v pondělí používáte se žáky!


Jednoduché tipy do hodiny, které si vyzkoušíme a v pondělí můžete použít se svými žáky - anotace fotografie, trimino, rozmluvené fotografie a něco málo z rozšířené reality. Bílá tabule na Vašem tabletu a jednoduché řízení hodiny pomocí webového nástroje společně s hodnocením hodiny.


Bohuslav Hora je absolventem Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, obor český jazyk a literatura – dějepis. V současné době učí informatiku v ZŠ a MŠ Chraštice, okres Příbram, obchodní a vzdělávací manažer společnosti iŠkolství. Propagátor smysluplného využívání ICT ve výuce, kreativity a metod kritického myšlení, certifikovaný lektor APD Trainer, propagátor využití nástrojů Google ve vzdělávání. Účastník GTP ČR – 3. místo u učitelské odborné soutěži v roce 2017, jeden z 18 inspirativních lidí v ČR podle časopisu Forbes. Jeho koníčkem je rozšířená a virtuální realita a její využití ve výuce. Amatérský fotograf.


malý sál
Markéta Hodačová

Téma smrti na základní škole Markéta Hodačová

Ochutnávka z preventivního programu „Kočičí zahrada“ pro 1. stupeň.


Účastníkům bude představena lekce, která se zabývá mnohdy tabuizovaným tématem smrti a ztráty. Cílem setkání je nalézt odpovědi na otázky, zda toto téma patří na základní školu, kdy je vhodné ho zařadit, v jaké formě a co jsou hlavní zásady pro bezpečné vedení diskuze s žáky.


Markéta Hodačová vystudovala obor Sociální patologie a prevence na Univerzitě v Hradci Králové. V současné době pracuje jako vedoucí vzdělávání v Centru primární prevence v Magdaléně, o.p.s. Poslední 4 roky má na starosti vše kolem kurzů a školení pro pedagogy, od organizace akcí až po samotné vzdělávání učitelů v oblasti všeobecné prevence.


velký sál
Akcent - International House Prague

Jazykový workshop Akcent - International House Prague

Praktický workshop připravený pro učitele 1.stupně, kteří vyučují AJ.


Zajímavé tipy, hry a výukové postupy, které můžete v hodinách využít.


Jazyková škola Akcent IH Prague působí v České republice od roku 1990 a je jednou z největších soukromých škol. Akcent nabízí kurzy angličtiny, němčiny, češtiny pro cizince, španělštiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a čínštiny, organizuje kurzy pro učitele angličtiny The Cambridge CELTA, DELTA, TKT, IH VYL a IHCYLT, IH BET a další. Pořádá metodické kurzy pro pedagogické odborníky. V roce 2000 se škola stala členem mezinárodní sítě International House World Organisation.

OBĚD

zasedačka
Boháčková

Ozobot ve výuce Petra Boháčková

Během dílny se podíváme na jednoduchou algoritmizaci,...


...zkusíme “programování” bez počítače a pak prozkoumáme malého robotka Ozobot. Podíváme se, jak se dá tento robot využít v různých předmětech.


Petra Boháčková vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně učí na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu a je zde také zástupkyní ředitele. Na této škole je také koordinátorkou environmentální výchovy. Je členem GEG Učte s námi, ambasadorkou etwinningu, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 také Apple Professional Developement Trainer a v roce 2015 získala titul Apple Distinguished Educator.


malý sál
Anna Maršíková

Jak na demokracii ve škole? Anna Maršíková

Patří demokracie do škol? Jaká je dnešní demokracie a proč?


Na jakých tradičních konceptech je naše demokracie vystavěná a je dnes ještě aktuální? Máme demokracii založenou na demokratických hodnotách, nebo už nám zbyla jen vyprázdněná formální slupka? Během workshopu prodiskutujeme teoretická východiska demokracie a pokusíme se přenést abstraktní pojmy do naší každodenní reality skrze sérii interaktivních výukových metod.


Anna Maršíková vystudovala Joint Master in Migration and Intercultural Relations a od roku 2008 působí jako lektorka kurzů se zaměřením na interkulturní a globální vzdělávání a na témata týkající se identity, symbolické a vizuální reprezentace, či lidských práv v kontextu současné Evropy. Věnuje se projektům podporujícím aktivní občanství. V MKC pracuje od srpna 2018 jako metodička projektu Kompetence pro demokratickou kulturu.


velký sál
Hana Košťálová

Pečlivé čtení Hana Košťálová

Pečlivé čtení na všech stupních a ve všech předmětech.


Při opakovaném čtení textu se čtenář dobere hlubšího porozumění tomu, co text sděluje; osvojí si důležité pojmy a termíny; lépe si zapamatuje, o čem četl; snáz dělá závěry a podkládá je poukazem na konkrétní místa v textu. Opakované čtení je jádrem tzv. pečlivého čtení. Aby děti četly text opakovaně, potřebují nějaký důvod. V dílně si vyzkoušíme sérii úkolů, které vracejí děti k textu a do textu. Začneme předčítáním, budeme pokračovat anotováním textu, a pak budeme řešit tři série otázek mířících na tři úrovně textu: „Co text říká´.“ „Jak text funguje.“ „Co text znamená.“ Postup, který si vyzkoušíme, je univerzální. V této dílně budeme číst text populárně naučný určený pro malé čtenáře.


Hana Košťálová je vedoucí čtenářského týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu a lektorkou Kritického myšlení.

Prezentace neziskových organizací


klub Troníček
Komorní činohra

Chaos Mika Myllyaho

Společná návštěva divadelního představení v Komorní činohře.


Chaos je drsná, temná komedie o třech ženách kolem třicítky, které ztrácejí kontrolu nad svými životy a nakonec skončí v totálním chaosu. Postavy válčí se svými osobními problémy, stejně tvrdě jako s krutou společností. Svou sílu a odolnost čerpají ze svého pevného přátelství a vzájemného pochopení. Ale dokonce i v těch nejkrutějších a nejmrazivějších situacích najdou místo pro humor a vtip.


Divadelní klub Troníček, Vladislavova 22, Praha 1


zasedačka
Aška Luhanová

Čeština jinak Aška Luhanová

Chcete zkusit učit češtinu jinak?


Tak, aby to žákům dávalo smysl, bavilo je to a přitom se pořád hodně učili? Zjistěte, jak může vypadat výuka češtiny, když je základem dílna psaní a ne učebnice nebo pracovní sešity. Jaké jsou jednotlivé kroky dílny psaní, co všechno můžou žáci psát, co se při tom učí a jak jim můžete pomoci Vy.


Aška Luhanová je učitelkou prvního stupně ZŠ. Vystudovala PedF UK a PedF TUL, daleko víc ji ale ovlivnil třeba výměnný pobyt v norském Stavangeru, roční působení ve škole v Kunraticích v rámci párové výuky projektu Pomáháme školám k úspěchu a roční stáž ve finském Nurmijärvi. Sbírá zkušenosti coby lektorující učitelka RWCT, vede kurzy Čeština jinak. S velkou radostí se v roce 2017 stala součástí sítě učitelů v Teachers College Reading and Writing Project newyorské Kolumbijské univerzity. Od učení ve třídě má teď zrovna pauzu, teď se učím ona, jak být mámou tří dětí. I proto souhlasila s nápadem zorganizovat UF!, je to i příležitost, jak nasbírat novou inspiraci a neztratit kontakt s učením.


malý sál
Kateřina Vrtišková

Škola bez poražených Kateřina Vrtišková

Smyslem školy není jen předávání informací a učení se znalostem,...


...ale také rozvoj žáků v oblasti emoční inteligence, budování vztahů, efektivní komunikace, týmové spolupráce a řešení konfliktů. Ve výchově a vzdělávání vidíme nejčastěji dvě polohy. Buď dospělý uplatňuje nad dětmi svou moc, převahu své síly, anebo si děti prosadí svou, na úkor dospělého. V obou případech je vždy jedna strana „na koni“, zatímco té druhé něco chybí. Vzniká nerovnováha, která vede k problémům. Přitom existuje třetí cesta, vztah, kde nikdo neprohrává. Psal a učil o ní psycholog Thomas Gordon, autor slavných knih „Výchova bez poražených“ a „Škola bez poražených“. Kurz pro učitele T. E. T. Škola bez poražených se snaží učitele vybavit praktickými dovednostmi, které mu pomohou k rozvoji kvalitních vztahů se žáky, kolegy i mezi žáky navzájem. Využívání těchto dovedností a nástrojů vede ke snižování odporu k učení a úbytku množství konfliktů, což má za výsledek naopak zvyšování množství a kvality času pro učení a rozvoj. Na workshopu se s těmito dovednostmi seznámíte a prakticky si některé z nich vyzkoušíte.


Kateřina Vrtišková pracuje jako učitelka 1. stupně ZŠ. Publikuje, tvoří ucelené učební jednotky v rámci různých projektů, baví ji připravovat pro své žáky práci v centrech aktivit (podle programu Začít spolu), užívá si badatelsky orientovanou výuku a učení venku. Kromě práce učitelky působí ve škole jako ročníková vedoucí, interní mentorka, vedoucí odpoledních kroužků a podílí se na vedení školního Ekotýmu. Jako externí mentor spolupracuje se školou Můj projekt na učení venku. Lektoruje semináře pro učitele zaměřené na dílnu čtení, čtení v oborech, Les ve škole, vede kurzy T.E.T. Škola bez poražených. V roce 2018 vyhrála 1. místo v Global Teacher Prize Czech Republic – ceně pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním.


velký sál
Akcent - International House Prague

Jazykový workshop Akcent - International House Prague

Praktický workshop připravený pro učitele 1.stupně, kteří vyučují AJ.


Zajímavé tipy, hry a výukové postupy, které můžete v hodinách využít.


Jazyková škola Akcent IH Prague působí v České republice od roku 1990 a je jednou z největších soukromých škol. Akcent nabízí kurzy angličtiny, němčiny, češtiny pro cizince, španělštiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a čínštiny, organizuje kurzy pro učitele angličtiny The Cambridge CELTA, DELTA, TKT, IH VYL a IHCYLT, IH BET a další. Pořádá metodické kurzy pro pedagogické odborníky. V roce 2000 se škola stala členem mezinárodní sítě International House World Organisation.

OBĚD

zasedačka
Štěpánka Vojtěchovská

Jak porozumět nevhodnému chování u dětí Štěpánka Vojtěchovská

Jak ho rozklíčovat? Jak mu zamezit?


Jak spoluutvářet přátelský vztah mezi učitelem a dítětem?


Štěpánka Vojtěchovská absolvovala psychosociálních studia na UK a arteterapii na JČU, téměř deset let spolupracuji s Rodinným centrem Praha, kde lektoruji kurzy Efektivního rodičovství a semináře o výchově dětí. Pracuji v Centru Sámovka – z.s. Vhled., kde se věnuji především dětem v náhradní rodinné péči. V současné době mne ale nejvíce zaměstnává mých pět dětí, zejména to nejmenší :)


velký sál
Veronika Laufková

Formativní hodnocení v praxi Veronika Laufková

Hodnocení, které má potenciál zlepšovat učební výsledky žáků.


Dílna se zaměří na konkrétní ukázky vybraných metod, technik a nástrojů formativního hodnocení. Účastníci si sami na sobě vyzkouší poskytování informativní zpětné vazby, budou posuzovat a vylepšovat analytické sady kritérií, formulovat sebehodnocení a vrstevnické hodnocení a učit se pracovat s chybou. Dílna bude propojovat konkrétní ukázky s poznáním českých a zahraničních výzkumů a pracovat s autentickými výroky žáků, povede účastníky k reflexi konkrétních metod, technik a nástrojů tak, aby si sami zvolili tu, která pro ně osobě a jejich žáky bude přínosem.


Veronika Laufková vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Český jazyk – Základy společenských věd, doktorské studium získala v oboru Pedagogika. Při studiu vyučovala žáky s odlišným mateřským jazykem, má zkušenosti s individuální i skupinovou výukou dětí i dospělých. Nyní působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání. Ve své výzkumné činnosti se věnuje tématu formativního hodnocení, čtenářské gramotnosti a čtenářské pregramotnosti. Má také zkušenosti jako autorka úloh čtenářské gramotnosti či jako analytik čtenářských testů. Kromě toho vyučuje na PedF UK celou řadu předmětů zaměřených zejména na dětskou literaturu a školní hodnocení.

 
>

Místo konání

Skautský institut na Staromáku, Praha

Skautský institut zřizuje Junák — český skaut. Je to místo, z nějž čiší mladá energie a které stimuluje touhu objevovat a vzdělávat se. My učitelé tam budeme jako doma.

Přihláška

Přihlašování na UF! ročník 2019 bylo uzavřeno.

(Psst, kdyžtak nám napište ⤵ .)

Kontakt

Máte-li dotazy, přihlaste se jako správně vycepovaný žák. Anebo nám napište :)

S podporou