HURÁ! Chci hned všechno vědět

Učitelský Festival?

Dva dny dílen, sdílení a inspirace pro všechny učitele.

Kde?

Ve Skautském institutu v Praze.

Kdy?

V pátek a v sobotu 26. a 27. 4. 2019.

 

Za kolik?

1500,- Kč. (Studenti a rodiče na dovolené 1200,- Kč.)

Rozvrh festivalu

Program je rozdělen do čtyř bloků. V každém bloku si můžete vybrat jednu ze tří současně probíhajících lekcí. Společně půjdeme v pátek večer do divadla.


velký sál

Společné zahájení


zasedačka
Bohuslav Hora

Nebojíme se IT světa Bohuslav Hora

Dnes vyzkoušíme, v pondělí používáte se žáky!


Jednoduché tipy do hodiny, které si vyzkoušíme a v pondělí můžete použít se svými žáky - anotace fotografie, trimino, rozmluvené fotografie a něco málo z rozšířené reality. Bílá tabule na Vašem tabletu a jednoduché řízení hodiny pomocí webového nástroje společně s hodnocením hodiny.


Bohuslav Hora je absolventem Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, obor český jazyk a literatura – dějepis. V současné době učí informatiku v ZŠ a MŠ Chraštice, okres Příbram, obchodní a vzdělávací manažer společnosti iŠkolství. Propagátor smysluplného využívání ICT ve výuce, kreativity a metod kritického myšlení, certifikovaný lektor APD Trainer, propagátor využití nástrojů Google ve vzdělávání. Účastník GTP ČR – 3. místo u učitelské odborné soutěži v roce 2017, jeden z 18 inspirativních lidí v ČR podle časopisu Forbes. Jeho koníčkem je rozšířená a virtuální realita a její využití ve výuce. Amatérský fotograf.


malý sál
Markéta Hodačová

Téma smrti na základní škole Markéta Hodačová

Ochutnávka z preventivního programu „Kočičí zahrada“ pro 1. stupeň.


Účastníkům bude představena lekce, která se zabývá mnohdy tabuizovaným tématem smrti a ztráty. Cílem setkání je nalézt odpovědi na otázky, zda toto téma patří na základní školu, kdy je vhodné ho zařadit, v jaké formě a co jsou hlavní zásady pro bezpečné vedení diskuze s žáky.


Markéta Hodačová vystudovala obor Sociální patologie a prevence na Univerzitě v Hradci Králové. V současné době pracuje jako vedoucí vzdělávání v Centru primární prevence v Magdaléně, o.p.s. Poslední 4 roky má na starosti vše kolem kurzů a školení pro pedagogy, od organizace akcí až po samotné vzdělávání učitelů v oblasti všeobecné prevence.


velký sál
Akcent - International House Prague

Jazykový workshop Akcent - International House Prague

Praktický workshop připravený pro učitele 1.stupně, kteří vyučují AJ.


Zajímavé tipy, hry a výukové postupy, které můžete v hodinách využít.


Jazyková škola Akcent IH Prague působí v České republice od roku 1990 a je jednou z největších soukromých škol. Akcent nabízí kurzy angličtiny, němčiny, češtiny pro cizince, španělštiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a čínštiny, organizuje kurzy pro učitele angličtiny The Cambridge CELTA, DELTA, TKT, IH VYL a IHCYLT, IH BET a další. Pořádá metodické kurzy pro pedagogické odborníky. V roce 2000 se škola stala členem mezinárodní sítě International House World Organisation.

OBĚD

zasedačka
Boháčková

Ozobot ve výuce Petra Boháčková

Během dílny se podíváme na jednoduchou algoritmizaci,...


...zkusíme “programování” bez počítače a pak prozkoumáme malého robotka Ozobot. Podíváme se, jak se dá tento robot využít v různých předmětech.


Petra Boháčková vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně učí na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu a je zde také zástupkyní ředitele. Na této škole je také koordinátorkou environmentální výchovy. Je členem GEG Učte s námi, ambasadorkou etwinningu, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 také Apple Professional Developement Trainer a v roce 2015 získala titul Apple Distinguished Educator.


malý sál
Anna Maršíková

Jak na demokracii ve škole? Anna Maršíková

Patří demokracie do škol? Jaká je dnešní demokracie a proč?


Na jakých tradičních konceptech je naše demokracie vystavěná a je dnes ještě aktuální? Máme demokracii založenou na demokratických hodnotách, nebo už nám zbyla jen vyprázdněná formální slupka? Během workshopu prodiskutujeme teoretická východiska demokracie a pokusíme se přenést abstraktní pojmy do naší každodenní reality skrze sérii interaktivních výukových metod.


Anna Maršíková vystudovala Joint Master in Migration and Intercultural Relations a od roku 2008 působí jako lektorka kurzů se zaměřením na interkulturní a globální vzdělávání a na témata týkající se identity, symbolické a vizuální reprezentace, či lidských práv v kontextu současné Evropy. Věnuje se projektům podporujícím aktivní občanství. V MKC pracuje od srpna 2018 jako metodička projektu Kompetence pro demokratickou kulturu.


velký sál
Hana Košťálová

Pečlivé čtení Hana Košťálová

Pečlivé čtení na všech stupních a ve všech předmětech.


Při opakovaném čtení textu se čtenář dobere hlubšího porozumění tomu, co text sděluje; osvojí si důležité pojmy a termíny; lépe si zapamatuje, o čem četl; snáz dělá závěry a podkládá je poukazem na konkrétní místa v textu. Opakované čtení je jádrem tzv. pečlivého čtení. Aby děti četly text opakovaně, potřebují nějaký důvod. V dílně si vyzkoušíme sérii úkolů, které vracejí děti k textu a do textu. Začneme předčítáním, budeme pokračovat anotováním textu, a pak budeme řešit tři série otázek mířících na tři úrovně textu: „Co text říká´.“ „Jak text funguje.“ „Co text znamená.“ Postup, který si vyzkoušíme, je univerzální. V této dílně budeme číst text populárně naučný určený pro malé čtenáře.


Hana Košťálová je vedoucí čtenářského týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu a lektorkou Kritického myšlení.

Prezentace neziskových organizací


klub Troníček
Komorní činohra

Chaos Mika Myllyaho

Společná návštěva divadelního představení v Komorní činohře.


Chaos je drsná, temná komedie o třech ženách kolem třicítky, které ztrácejí kontrolu nad svými životy a nakonec skončí v totálním chaosu. Postavy válčí se svými osobními problémy, stejně tvrdě jako s krutou společností. Svou sílu a odolnost čerpají ze svého pevného přátelství a vzájemného pochopení. Ale dokonce i v těch nejkrutějších a nejmrazivějších situacích najdou místo pro humor a vtip.


Divadelní klub Troníček, Vladislavova 22, Praha 1


zasedačka
Bohuslav Hora

Abaku ve výuce matematiky Alena Vávrová

Jak využít hru Abaku pro rozvoj matematické gramotnosti?


Charakteristická otázka Abaku metody je: Jak?
Základním pokynem k práci u Abaku metody je: Hledej, navrhni, urči (přečti) možné vztahy ve skupině čísel.
Budeme mluvit o tom, jak rozvíjet potenciál žáků v oblasti matematiky. Na příkladech si ukážeme, které oblasti matematické gramotnosti lze u žáků pomocí Abaku rozvíjet. Seminář poskytuje jak teoretické, tak především praktické poznatky a příklady práce s principy Abaku v hodinách matematiky a představuje možné způsoby řešení jednotlivých oblastí výuky matematiky na prvním a druhém stupni ZŠ.


Alena Vávrová působí jako učitelka matematiky a fyziky na Základní škole Karla Čapka v Praze 10. Zapojuje do běžné výuky herní prvky vede semináře na toto téma. Vede dětský klub Kapsa, kde děti každé odpoledne najdou pomoc i pravidelnou činnost. Hraje s dětmi hry a doprovází je na turnaje i do zahraničí. Je autorem metodiky a dalších doplňků ke hře Abaku a vychovala 4 mistry ČR v Abaku. Lektoruje programy NIDV zaměřené na práci s nadáním.


malý sál
Kateřina Vrtišková

Škola bez poražených Kateřina Vrtišková

Smyslem školy není jen předávání informací a učení se znalostem,...


...ale také rozvoj žáků v oblasti emoční inteligence, budování vztahů, efektivní komunikace, týmové spolupráce a řešení konfliktů. Ve výchově a vzdělávání vidíme nejčastěji dvě polohy. Buď dospělý uplatňuje nad dětmi svou moc, převahu své síly, anebo si děti prosadí svou, na úkor dospělého. V obou případech je vždy jedna strana „na koni“, zatímco té druhé něco chybí. Vzniká nerovnováha, která vede k problémům. Přitom existuje třetí cesta, vztah, kde nikdo neprohrává. Psal a učil o ní psycholog Thomas Gordon, autor slavných knih „Výchova bez poražených“ a „Škola bez poražených“. Kurz pro učitele T. E. T. Škola bez poražených se snaží učitele vybavit praktickými dovednostmi, které mu pomohou k rozvoji kvalitních vztahů se žáky, kolegy i mezi žáky navzájem. Využívání těchto dovedností a nástrojů vede ke snižování odporu k učení a úbytku množství konfliktů, což má za výsledek naopak zvyšování množství a kvality času pro učení a rozvoj. Na workshopu se s těmito dovednostmi seznámíte a prakticky si některé z nich vyzkoušíte.


Kateřina Vrtišková pracuje jako učitelka 1. stupně ZŠ. Publikuje, tvoří ucelené učební jednotky v rámci různých projektů, baví ji připravovat pro své žáky práci v centrech aktivit (podle programu Začít spolu), užívá si badatelsky orientovanou výuku a učení venku. Kromě práce učitelky působí ve škole jako ročníková vedoucí, interní mentorka, vedoucí odpoledních kroužků a podílí se na vedení školního Ekotýmu. Jako externí mentor spolupracuje se školou Můj projekt na učení venku. Lektoruje semináře pro učitele zaměřené na dílnu čtení, čtení v oborech, Les ve škole, vede kurzy T.E.T. Škola bez poražených. V roce 2018 vyhrála 1. místo v Global Teacher Prize Czech Republic – ceně pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním.


velký sál
Akcent - International House Prague

Jazykový workshop Akcent - International House Prague

Praktický workshop připravený pro učitele 1.stupně, kteří vyučují AJ.


Zajímavé tipy, hry a výukové postupy, které můžete v hodinách využít.


Jazyková škola Akcent IH Prague působí v České republice od roku 1990 a je jednou z největších soukromých škol. Akcent nabízí kurzy angličtiny, němčiny, češtiny pro cizince, španělštiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a čínštiny, organizuje kurzy pro učitele angličtiny The Cambridge CELTA, DELTA, TKT, IH VYL a IHCYLT, IH BET a další. Pořádá metodické kurzy pro pedagogické odborníky. V roce 2000 se škola stala členem mezinárodní sítě International House World Organisation.

OBĚD

zasedačka
Štěpánka Vojtěchovská

Jak porozumět nevhodnému chování u dětí Štěpánka Vojtěchovská

Jak ho rozklíčovat? Jak mu zamezit?


Jak spoluutvářet přátelský vztah mezi učitelem a dítětem?


Štěpánka Vojtěchovská absolvovala psychosociálních studia na UK a arteterapii na JČU, téměř deset let spolupracuji s Rodinným centrem Praha, kde lektoruji kurzy Efektivního rodičovství a semináře o výchově dětí. Pracuji v Centru Sámovka – z.s. Vhled., kde se věnuji především dětem v náhradní rodinné péči. V současné době mne ale nejvíce zaměstnává mých pět dětí, zejména to nejmenší :)


malý sál
Pavel Kraemer

Matematika živě a v pohybu Pavel Kraemer

Jak je možné skrze rytmus pochopit zlomky, společné násobky či dělitele?


Ukážeme si netradiční zážitkové metody výuky počtů a geometrie, na které jsem přišel během své učitelské praxe na alternativních školách. Jak je možné skrze pohyb či rytmus pochopit a zažít si zlomky, násobilku, společné násobky či dělitele? Jak sčítat úhly v trojúhelnících i mnohoúhelnících bez tužky a papíru, jen pohybem? Jak od pohybu přejít k vnitřní představě a počítání zpaměti? Jak zároveň vtáhnout rychlé i pomalejší žáky? Jak nasadit vysokou laťku a přitom nikoho neodradit? Vše si zažijete na vlastní kůži. Naučíte se, jak dětem přiblížit zdánlivě abstraktní pojmy. Jak si děti vytvářejí pojmy na základě zážitků. Jak se dá rozvíjet vnitřní představivost. Proč geometrie souvisí s pohybem a počty s rytmem. Dozvíte se, jak zapojovat žáky různé úrovně a nikoho nenudit ani nepřetěžovat. A přitom vysoko postavit laťku... A jde to i s velkými třídami...


Pavel Kramer vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil matematiku, fyziku, zeměpis a cizí jazyky na waldorfských školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. V zahraničí navštívil celou řadu svobodných škol – Solvikskolan, Ščetininovu školu, školy Krishnamurtiho a Sri Aurobinda a desítky waldorfských škol. Organizuje vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních škol InoEduFest. Mentoruje učitele v inovativních školách a školám poskytuje supervizi. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu.


velký sál
Veronika Laufková

Formativní hodnocení v praxi Veronika Laufková

Hodnocení, které má potenciál zlepšovat učební výsledky žáků.


Dílna se zaměří na konkrétní ukázky vybraných metod, technik a nástrojů formativního hodnocení. Účastníci si sami na sobě vyzkouší poskytování informativní zpětné vazby, budou posuzovat a vylepšovat analytické sady kritérií, formulovat sebehodnocení a vrstevnické hodnocení a učit se pracovat s chybou. Dílna bude propojovat konkrétní ukázky s poznáním českých a zahraničních výzkumů a pracovat s autentickými výroky žáků, povede účastníky k reflexi konkrétních metod, technik a nástrojů tak, aby si sami zvolili tu, která pro ně osobě a jejich žáky bude přínosem.


Veronika Laufková vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Český jazyk – Základy společenských věd, doktorské studium získala v oboru Pedagogika. Při studiu vyučovala žáky s odlišným mateřským jazykem, má zkušenosti s individuální i skupinovou výukou dětí i dospělých. Nyní působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání. Ve své výzkumné činnosti se věnuje tématu formativního hodnocení, čtenářské gramotnosti a čtenářské pregramotnosti. Má také zkušenosti jako autorka úloh čtenářské gramotnosti či jako analytik čtenářských testů. Kromě toho vyučuje na PedF UK celou řadu předmětů zaměřených zejména na dětskou literaturu a školní hodnocení.

 
>

Místo konání

Skautský institut na Staromáku, Praha

Skautský institut zřizuje Junák — český skaut. Je to místo, z nějž čiší mladá energie a které stimuluje touhu objevovat a vzdělávat se. My učitelé tam budeme jako doma.

Přihláška

Kontakt

Máte-li dotazy, přihlaste se jako správně vycepovaný žák. Anebo nám napište :)